ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน

รางวัลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ระบบวีดิโอ พระยืนวิทย์

รับชม วีดิโอพระยืนวิทย์ ทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

ระบบบริการ

 

 

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

นายพินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

ทั่วไป...

:: ลิงค์โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น ::

แผนที่โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


สถิตถผู้เข้าชม
เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2553