ลำดับ
เรื่อง
 1
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านวันที่ 27/10/2022 ..อ่านต่อ..
 2
 ประกาศจ้างผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ครูช่วยสอน ดนตรีวันที่ 01/11/2565 ..อ่านต่อ..
 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกนาฏศิลป์)วันที่ 01/10/2565 ..อ่านต่อ..
 4
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติกวันที่ 14/11/2565 ..อ่านต่อ..
 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานวันที่ 11/11/2565 ..อ่านต่อ..
 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เล็คเชอร์ วันที่ 14/11/2565 ..อ่านต่อ..
 7
 ประกาศจ้างผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานวันที่ 11/11/2565 ..อ่านต่อ..
 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงวันที่ 08/09/2022 ..อ่านต่อ..
 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน วันที่ 01/11/2565 ..อ่านต่อ..
 10
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนวันที่ 01/11/2565 ..อ่านต่อ..
 11
 ประกาศจ้างผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ครูช่วยสอน เอกพลศึกษา วันที่ 01/10/2565 ..อ่านต่อ..
 12
 ประกาศจ้างผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ครูช่วยสอน เอกพลศึกษา กีฬาวันที่ 01/10/2565 ..อ่านต่อ..
 13
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวันที่ 28/10/2022 ..อ่านต่อ..
 14
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านวันที่ 28/10/2022 ..อ่านต่อ..
 15
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวันที่ 27/10/2022 ..อ่านต่อ..
 16
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านวันที่ 27/10/2022 ..อ่านต่อ..
 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกภาษาไทย) วันที่ 01/10/2565 ..อ่านต่อ..
 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์) วันที่ 01/10/2565 ..อ่านต่อ..
 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวันที่ 25/10/2565 ..อ่านต่อ..
 20
 การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน เอกคอมพิวเตอร์วันที่ 11/10/2565 ..อ่านต่อ..
ไฟล์ทั้งหมด : 249 จำนวนหน้า : 13 หน้าที่ : [ 1 ]