คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

การแข็งขันกีฬากลุ่มพระยืน

ห้องเรียนความ้ป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล

ห้องเรียนความ้ป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
1. เรื่อง"ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ" รายละเอียด..
2. เรื่อง"รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" รายละเอียด..

แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 

ผลงานทางวิชาการ

รอบรั้วขาวแดง