ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติม สร้างสนามกีฬามาตรฐาน กรมพลศึกษา
ณ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
วัน เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป