ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการส่งเสริมรักการอ่าน คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการพัฒนาเด็กอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจกรรมไหว้ครู)
คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์(กิจกรรมไหว้ครู)
คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน คลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องก๊อปปี้ปริ้น คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นคลิกที่นี่..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุสำนักงานคลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าชุด แต่งหน้า โครงการแข่งทักษะวิชาการของนักเรียนคลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการแนะแนวการศึกษา คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการแนะแนวการศึกษา คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการภาษาอังกฤษสู่ชุมชน คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร คลิกที่นี่..
 

วีดีโอ"ร่วมพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ ๙" โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

ภาพกิจกรรม"ร่วมพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ ๙"..คลิกที่นี่..