** กำหนด เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

** กำหนดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ โครงการค่ายลูกเสือ,เนตรนารี คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร ป้ายนิเทศ และปรับปรุงภูมทัศน์ ฯ คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ โครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียน ๓ คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องเรียน คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียน ๓ คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประตูหน้าต่างห้องสมุด คลิกที่นี่..
การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน คลิกที่นี่..
ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ(รถรับ-ส่งนักเรียน) คลิกที่นี่..
ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานสอนฯ คลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานสอนฯ คลิกที่นี่..
ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานคนงาน/ยามฯคลิกที่นี่..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานคนงาน/ยามฯคลิกที่นี่..
 

วีดีโอ"ร่วมพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ ๙" โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

ภาพกิจกรรม"ร่วมพลังแห่งความภักดี รัชกาลที่ ๙"..คลิกที่นี่..